2016-11-30 įvyko susitikimas su ikimokyklinio ugdymo įstaigų tarybose atstovaujančiais tėvais. Šį susitikimą organizavo Šiaurės Lietuvos tėvų asociacija kartu su Šiaulių miesto Švietimo skyriumi.

Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose šiais metais buvo suformuotos tarybos, kuriose didžiąją dalį sudėties sudaro tėvai (globėjai). Įvykus tokiems procesams, iškyla nauji iššūkiai: ką reiškia atstovavimas įstaigos taryboje? kokios yra narių teisės, pareigos?  kaip kokybiškai veikti tokiose tarybose? ir pan. Atliepiant šiuos klausimus, Šiaurės Lietuvos tėvų asociacija ėmėsi iniciatyvos kurti mieste kokybiško tėvų (globėjų) atstovavimo įstaigų tarybose kultūrą. Pagrindinis tikslas būtų – plėtoti tokią atstovavimo kultūrą visuose lygmenyse (progimnazijose, gimnazijose).

Nors ir oras nebuvo labai palankus, tačiau vakare į susitikimą susirinko  atstovai iš 25 ugdymo įstaigų, Švietimo, kultūros, sporto departamento direktorė A. Lesauskienė, Švietimo skyriaus vedėja V. Damskienė, vyr. spec. Biknienė, J. Damskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys G. Beržinis.

Susitikimo metu Švietimo skyriaus vedėja pristatė naują tvarką, atsakė į tėvelių klausimus. Didžiausias diskusijas sukėlė klausimas apie priešmokyklinių grupių formavimą mokyklose.

Susitikimo metu buvo pristatyta asociacija: tikslai, vertybės, nuveikti darbai. Nemaža  dalis tėvelių panoro prisijungti prie asociacijos.

Šio susitikimo metu taip pat buvo aptartos temos, kuriomis artimiausiu metu vyktų diskusijos. Labiausiai tėvelius domina temos, susijusios su švietimo naujovėmis, kurios tiesiogiai susijusios su vaikų ugdymu.

Norime padėkoti Juventos  progimnazijai už suteiktas jaukias patalpas susitikimui.