2016 metų kovo 22 dieną "Jovaro" progimnazijoje vyko Šiaurės Lietuvos tėvų asociacijos susitikimas su bendrojo ugdymo mokyklų tarybas atstovaujančiais tėvais. Susitikime dalyvavo 35 nariai iš beveik visų mokyklų. Susitikimo metu buvo pristatyta asociacija, jo tikslai, nuveikti darbai.

Susitikime dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja V. Damskienė, vyr. specialistė J. Damskienė, kurios pristatė švietimo naujienas, atsakė į tėvų rūpimus klausimus.