Susitikimas Šiaulių miesto Švietimo skyriuje su vedėja V. Damskiene ir vyr. specialiste J. Damskiene dėl ikimokyklinių įstaigų tarybų veiklos. 

Šiaurės Lietuvos tėvų asociacijos nariai siūlo idėją dėl kokybiško tėvų dalyvavimo švietimo įstaigų tarybose. Šią iniciatyvą siūlo pradėti nuo ikimokyklinių įstaigų tarybose dalyvaujančių tėvų švietimo. Tokiu būdu siekiama plėtoti tėvų, kaip švietimo bendruomenės narių kokybiško dalyvavimo priimant sprendimus, kompetencijas. Šiai idėjai buvo vieningai pritarta ir nuspręsta lapkričio 30 d. organizuoti pirmąjį susitikimą su ikimokyklinio ugdymo įstaigų tarybos veikose dalyvaujančiais tėvais.