Pristatyta Šiaurės Lietuvos tėvų asociacija ŠMM organizuotoje konferencijoje „Ugdymo procesas: nuo teorijos prie praktikos – nuo praktikos prie teorijos“ (2016-06-09)

Pristatyta Šiaurės Lietuvos tėvų asociacija Šiaulių miesto švietimo bendruomenės konferencijoje (2016-08-29). Skaiktytas pranešimas tema: “Vaiko asmenybės ūgties PIN kodo beieškant”.

Šiaurės Lietuvos tėvų asociacijos pirmininkė 2016-08-29 dieną skaitė pranešimą Šiaulių miesto bendruomenės konferencijoje. Ji organizuojama kiekvienais metais, į kurią sukviečiami visų miesto švietimo organizacijų atstovai. Šios konferencijos metu yra apžvelgiami praėjusieji mokslo metai ir nubrėžiamos gairės naujiems mokslo metams. Taip kviečiama pasidalinti tiek šiauliečių, tiek švietimo atstovų iš kitų miestų apie naujausius tyrimus ir iniciatyvas. Konferencijos metu pranešimą skaitė ŠMM Ugdymo plėtotės centro pavaduotojas Gražvydas Kazakevičius apie gerą mokyklą, tėvų asociacijos pirmininkė Aušra Kazlauskienė – apie vaiko asmenybės auginimą bei tėvų asociacijos iniciatyvas vardan laimingos vaikystės. Ta pat pasisakė moksleivė  - apie tai, kokios ugdymo/si aplinkos jie norėtų.