Asociacija teikė siūlymus LR Švietimo ir mokslo ministerijai dėl pedagogų prestižo didinimo.